Ilja Miecznikow

Роки життя

15.05.1845 – 15.07.1916

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Członek honorowy na uniwersytecie w Petersburgu, Pasteurowskiego Instytutu (m. Paryż), wielu zagranicznych akademii i towarzystw naukowych. Założyciel mikrobiologii i immunologii. 

Pomnik: m. Charków, ul. Puszkińska, 11/13.

Muzeum.

Muzeum I. I. Miecznikowa: obwód Charkowski, ul Dwurieczna, zaułek Sportowy, 14.