Ilja Repin

Роки життя

05.08.1844 – 29.09.1930

Wybitny malarz, autor nieśmiertelnego płótna „Zaporożcy piszą list do tureckiego sułtana”. Szereg jego dzieł, a także księga wspomnień „Dalekie bliskie”, jest świadectwem nieskończonej miłości Repina do regionu Charkowskiego.

Muzeum:Pamiątkowe museum sztuki Ilji Repina: obwód Charkowski, m. Czuhujiw, ul. Muzealna, 8.

Pomnik: obwód Charkowski, m. Czuhujiw, ul. Gwardziejska, skwer Ilji Repina.

Szlak turystyczny wycieczki: „Czuhujiw. Historyczne szkice”.