Ołeksiej Bekietow

Роки життя

03.03.1862 – 23.11.1941

Akademik architektury, architekt. Budynki wykonane w różnych stylach, oznaczone rozmiarem i efktownością, zostały zaprojektowane przez Ołeksieja Bekietowego, do dziś określają charakter zabudowy centralnych zespołów miasta.

Pomnik: m. Charków, ul. Sumska, 40.

Szlak turystyczny wycieczki: „Poezja architektury”.