Charkowski Ogród Zoologiczny

Charkowski Ogród Zoologiczny, założony w 1895 roku, należy do najstarszych ogrodów zoologicznych w Europie.
Założony w 1895 roku na Uniwersytecie z inicjatywy profesora zoologii A. Brandta. W 1930 r. zbudowano nowe woliery, a także główne wejście do ogrodu zoologicznego, który zachował się do naszych dni. W czasie okupacji miasta wiele zwierząt zginęło, i tylko dzięki niesamowitym wysiłkom ze strony pracowników ogrodu zoologicznego w latach powojennych znaczną część kolekcji udało się wznowić.


m. Charków, ul. Sumska, 35