Kredowe góry

Kredowe góry na regionie Wołczańskim znajdują się na terytorium botanicznego rezerwatu o znaczeniu krajowym „Wołczański”. Wyobraź sobie, jak kredowy grzbiet ciągnie się przez kilkadziesiąt kilometrów wzdłuż rozlewisk rzeki Wilcza, lewobrzeżnej dopływy Doniec, i będziesz chciał zobaczyć to piękno na żywo.


obwód Charkowski, powiat Wowczański, wieś Boczkowe, wieś Wolochiwka