Majątek ziemski książąt Światopołk-Mirskich

W tej słobodce lubotyńskiej można zobaczyć resztki rodowego majątku książąt Światopołk-Mirskich. O dawnym luksusie dworu świadczą krajobraz dużego parku, sad jabłkowy, stare lipowate aleje, stuletnie dęby i majątek gospodarzy, który zachowała się tylko częściowo.

obwód Charkowski, wieś Gyjiwka