Muzeum regionalne wsi Krysztopiwka

Tworzenie muzeum jest wynikiem twórczej, poszukiwawczo-badawczej pracy kadry pedagogicznej i uczniów ogólnokształcącej szkoły wsi Krysztopiwka. Znajduje się w nim bogaty fundusz muzealiów i oprawiona jest ekspozycja na temat życia i drogi naukowej Afrikana Nikołajewicza Krysztofowicza – geologa, paleobotanika, Akademika Akademii Nauk ZSRR, członka-korespondenta Akademii Nauk ZSRR, Laureata Nagrody Państwowej ZSRR, Honorowego członka Narodowego Stowarzyszenia Gegraficznego USA, Honorowego członka Londyńskiego geograficznego i Amerykańskiego geologicznego stowarzyszeń.


obwód Charkowski, powiat Błyzniukiwski, wieć Krysztopiwka, zaułek Szkolny, 1