„Śpiewające tarasy”

„Śpiewające tarasy” – tak nazywa się niezwykły tarasowy ogród owocowy, wzniesiony w postaci dużego amfiteatru i jest znany ze swoich wyjątkowych właściwości akustycznych. Specjalny efekt stereo dźwięku uzyskuje się dzięki rurom spustowym o różnych średnicach, które są ukryte w murarstwie.
 

obwód Charkowski, powiat Krasnokutski, wieś Gorodnie