Zabytek archeologiczny – gorodzisko scytów w uroczysku Łozowy Jar

Pozostałości grodziska scytów w uroczysku Łozowy Jar jest ciekawym zabytkiem archeologicznym. Jego obecność pozwala wnioskować z tego, że terytorium regionu Kołomackiego zostało zaludnione już w połowie I tysiąclecia p. n. e.


obwód Charkowski, powiat Kołomacki, osiedle Kołomak, północno-zachodnia część osiedla