Zespół pamiątkowy „Drobitski Jar”

Zespół pamiątkowy ofiar Holokaustu znajduje się na miejscu masowej zagłady żydów miasta Charków.
Drobitski Jar – uroczysko na jednym z przedmieść w Charkowie. Tutaj od połowy grudnia 1941 do początku lutego 1942 roku zostało rozstrzelano około 15 tysięcy miezskańców Charkowa, głównie żydów.. W tym miejscu, które stało się mogiłą dla ogromnej liczby cywilów, został zbudowany zespół pamiątkowy, przy wejściu w który jest charakterystyczny napis: „To jest miejsce, gdzie martwi uczą żywych”.

Przecięcie Moskiewskiego prospektu na obwodnicy, Charków