Zespół pamiątkowy „Świątynia na krwi” – „Jefriemowska Chatyń”

Białoruska Chatyń, czeski Lidice, francuskie miasteczko Oradour – o nich wie cały świat. W tym smutnym rzędzie i wieś Jefriemowka – jako symbol ludzkiego żalu. 
240 osób zamieniły się w popiół i stały się częścią tej ziemi po tym, jak w lutym 1943 roku okupanci spalili żywcem mieszkańców wsi w kościele.

obwód Charkowski, powiat Pierwomajski, wieś Jefriemowka, ul. Krasna, 30